Ceny benzyny, litr, 23-styczeń-2023

Ceny benzyny, 23-styczeń-2023: Średnia cena benzyny na świecie wynosi 1.30 (U.S. Dollar) za litr, ale miedzy państwami istnieją duże różnice. Bardziej bogate państwa maja wyższe ceny, natomiast państwa bardziej biedne oraz państwa, które eksportują ropę naftową, mają znacznie niższe ceny. Wyjątkiem stanowią SZA, które są państwem ekonomicznie zaawansowanym, ale ceny benzyny są niskie. Różnice w cenach benzyny w poszczególnych państwach uwarunkowane są przez rożne podatki oraz subsydia dla benzyny. Wszystkie państwa kupują ropę na tynkach międzynarodowych przy takich samych cenach, ale stawiają rożne podatki. Dla tego cena detaliczna benzyny rożni się.
Ceny benzyny, 23-styczeń-2023
(litr, U.S. Dollar)
0.016
0.032
0.053
0.318
0.339
0.344
0.360
0.428
0.445
0.458
0.478
0.514
0.531
0.541
0.577
0.584
0.588
0.620
0.621
0.634
0.727
0.748
0.761
0.816
0.843
0.867
0.871
0.933
0.956
0.969
0.972
0.974
0.980
0.983
0.988
1.003
1.005
1.009
1.009
1.015
1.016
1.029
1.039
1.044
1.062
1.067
1.067
1.072
1.073
1.080
1.085
1.085
1.092
1.093
1.104
1.110
1.125
1.138
1.139
1.141
1.141
1.144
1.147
1.154
1.156
1.181
1.205
1.207
1.220
1.221
1.225
1.226
1.237
1.253
1.254
1.260
1.262
1.269
1.271
1.273
1.278
1.278
1.278
1.288
1.293
1.295
1.312
1.315
1.324
1.328
1.333
1.343
1.344
1.353
1.361
1.366
1.369
1.370
1.372
1.384
1.400
1.400
1.401
1.420
1.442
1.449
1.451
1.453
1.457
1.458
1.463
1.464
1.486
1.486
1.496
1.511
1.533
1.541
1.547
1.565
1.576
1.589
1.607
1.621
1.632
1.638
1.643
1.651
1.666
1.672
1.679
1.683
1.684
1.708
1.713
1.726
1.727
1.733
1.738
1.769
1.773
1.789
1.826
1.835
1.835
1.849
1.854
1.871
1.931
1.936
1.945
1.946
1.953
1.979
2.004
2.009
2.038
2.039
2.043
2.059
2.060
2.124
2.155
2.192
2.231
2.268
2.325
2.948
0
0.7
1.5
2.2
2.95
Na wykresie znakiem * oznaczamy kraje, o których mamy oficjalne dane o cenach benzyny. Dla pozostałych państw korzystamy z danych bardziej starych, które aktualizujemy wobec bieżącego kursu dewizowego oraz zmian w cenach ropy na skali światowej.
This site uses cookies.
Learn more here


OK