Mali Ceny benzyny, litr, 20-marzec-2023

Mali Ceny benzyny
Litr galon
 XOF 866.000 3,278.165
 USD 1.423 5.387
 EUR 1.321 5.001
Mali: Korzystamy z danych historycznych o cenach benzyny w kraju. Dane zostają zaktualizowane wobec dewizowego kursu bieżącego oraz cen międzynarodowych benzyny. Na podstawie tych ocen cena benzyny wynosi 866 (CFA Franc (west)). Dla porównania, średnia cena na benzyny w tym okresie o 797.67 CFA Franc (west). Na wykresie podajemy cenę benzyny w państwie w porównaniu do innych państw. Państwa o których posiadamy dane oficjalne oznaczone są znakiem*.
Ceny benzyny, 20-marzec-2023
(litr, CFA Franc (west))
9.645
18.993
32.507
192.895
206.382
208.442
226.412
261.301
278.949
280.309
312.848
322.779
329.864
348.638
351.010
357.990
359.036
377.405
377.796
385.850
406.432
420.967
491.184
492.130
524.712
547.513
558.508
575.566
578.948
587.819
588.333
591.967
600.577
602.729
603.049
605.004
606.609
609.801
612.262
621.341
624.061
631.169
637.923
639.979
640.475
644.203
646.576
650.000
656.715
664.911
667.117
667.376
677.951
680.250
681.523
692.722
694.918
698.041
698.558
700.000
716.543
716.558
725.374
730.004
733.944
734.187
735.277
739.531
739.550
741.233
744.140
748.377
752.038
757.061
766.414
766.815
771.912
772.244
779.349
785.697
802.390
804.690
808.424
809.878
815.000
815.213
819.756
826.347
828.389
829.612
833.447
835.133
835.483
842.206
843.225
844.836
848.901
850.000
851.305
852.482
857.623
857.981
861.660
862.327
866.000
870.978
876.156
877.908
878.165
883.824
885.684
899.136
920.107
921.474
929.009
934.994
951.218
954.458
956.377
960.969
964.015
970.255
973.190
976.467
987.626
988.263
989.115
990.000
1000.060
1016.606
1022.649
1023.620
1024.307
1026.273
1028.895
1035.323
1046.766
1054.453
1062.055
1083.289
1085.910
1090.840
1091.929
1096.396
1106.881
1114.558
1117.449
1132.885
1132.917
1136.372
1153.329
1167.817
1186.178
1189.502
1202.562
1206.517
1212.261
1234.805
1239.991
1242.538
1257.611
1298.714
1300.008
1317.138
1332.976
1397.943
1590.665
1791.472
0
447.9
895.7
1343.6
1791.47
Na wykresie znakiem * oznaczamy kraje, o których mamy oficjalne dane o cenach benzyny. Dla pozostałych państw korzystamy z danych bardziej starych, które aktualizujemy wobec bieżącego kursu dewizowego oraz zmian w cenach ropy na skali światowej.
This site uses cookies.
Learn more here


OK