Kuba Ceny benzyny, litr, 29-maj-2023

Kuba Ceny benzyny
Litr galon
 CUP 30.000 113.562
 USD 1.260 4.770
 EUR 1.174 4.444
Kuba: Korzystamy z danych historycznych o cenach benzyny w kraju. Dane zostają zaktualizowane wobec dewizowego kursu bieżącego oraz cen międzynarodowych benzyny. Na podstawie tych ocen cena benzyny wynosi 30 (Cuban Peso). Dla porównania, średnia cena na benzyny w tym okresie o 30.44 Cuban Peso. Na wykresie podajemy cenę benzyny w państwie w porównaniu do innych państw. Państwa o których posiadamy dane oficjalne oznaczone są znakiem*.
Ceny benzyny, 29-maj-2023
(litr, Cuban Peso)
0.099
0.681
0.740
6.743
8.005
8.130
8.861
10.223
10.607
11.491
12.630
12.897
13.093
13.631
13.734
14.006
14.781
14.794
15.096
15.414
16.437
16.675
17.596
19.410
19.464
19.772
19.948
20.878
22.218
22.266
22.311
22.400
22.491
22.600
23.439
23.447
23.572
23.883
23.894
24.090
24.107
24.160
24.253
24.289
24.425
24.571
24.748
24.836
24.844
24.862
24.937
25.126
25.226
25.245
25.307
25.465
25.913
26.013
26.521
26.731
26.898
27.167
27.192
27.440
27.463
27.625
27.801
27.908
28.055
28.442
28.632
28.723
28.863
28.904
29.005
29.056
29.060
29.215
29.267
29.531
29.566
30.000
30.002
30.910
31.416
31.479
31.502
31.558
31.620
31.630
31.728
31.882
31.888
31.898
31.980
32.054
32.176
32.463
32.477
32.577
32.914
32.988
33.031
33.096
33.168
33.428
33.567
33.609
33.684
33.780
33.836
33.909
34.248
35.270
35.279
35.372
35.513
35.551
36.100
36.292
36.412
36.624
36.883
37.417
37.879
38.081
38.391
38.421
38.718
38.807
39.335
39.615
39.767
40.126
40.140
40.397
40.484
40.498
40.586
40.739
41.734
42.330
42.886
43.014
43.281
43.389
43.423
43.602
44.118
44.898
45.085
45.122
45.723
45.982
46.183
46.278
46.618
46.771
46.848
47.260
48.228
49.297
49.434
50.037
50.650
53.058
53.464
70.625
0
17.7
35.3
53
70.62
Na wykresie znakiem * oznaczamy kraje, o których mamy oficjalne dane o cenach benzyny. Dla pozostałych państw korzystamy z danych bardziej starych, które aktualizujemy wobec bieżącego kursu dewizowego oraz zmian w cenach ropy na skali światowej.
This site uses cookies.
Learn more here


OK