Ceny diesel, litr, 23-styczeń-2023

Ceny oleju napędowego, 23-styczeń-2023: Średnia cena diesel na świecie wynosi 1.33 (U.S. Dollar) za litr, ale miedzy państwami istnieją duże różnice. Bardziej bogate państwa maja wyższe ceny, natomiast państwa bardziej biedne oraz państwa, które eksportują ropę naftową, mają znacznie niższe ceny. Wyjątkiem stanowią SZA, które są państwem ekonomicznie zaawansowanym, ale ceny diesel są niskie. Różnice w cenach diesel w poszczególnych państwach uwarunkowane są przez rożne podatki oraz subsydia dla diesel. Wszystkie państwa kupują ropę na tynkach międzynarodowych przy takich samych cenach, ale stawiają rożne podatki. Dla tego cena detaliczna rożni się.
Ceny diesel, 23-styczeń-2023
(litr, U.S. Dollar)
0.011
0.016
0.032
0.200
0.214
0.243
0.268
0.376
0.385
0.462
0.471
0.478
0.502
0.519
0.521
0.538
0.563
0.649
0.670
0.712
0.756
0.844
0.879
0.896
0.917
0.932
0.953
0.970
0.974
0.976
0.989
0.993
1.016
1.023
1.027
1.035
1.050
1.062
1.066
1.067
1.069
1.073
1.080
1.092
1.094
1.107
1.112
1.113
1.124
1.137
1.142
1.147
1.147
1.148
1.151
1.154
1.156
1.164
1.166
1.180
1.185
1.187
1.189
1.193
1.193
1.196
1.196
1.199
1.214
1.215
1.216
1.230
1.230
1.231
1.235
1.245
1.256
1.256
1.274
1.289
1.296
1.300
1.300
1.306
1.315
1.321
1.322
1.331
1.334
1.341
1.356
1.356
1.362
1.366
1.368
1.377
1.384
1.396
1.401
1.406
1.409
1.416
1.429
1.433
1.449
1.452
1.452
1.461
1.467
1.469
1.482
1.492
1.506
1.536
1.555
1.592
1.593
1.598
1.599
1.604
1.612
1.654
1.663
1.673
1.699
1.706
1.707
1.750
1.753
1.757
1.758
1.762
1.772
1.776
1.777
1.786
1.792
1.816
1.831
1.836
1.838
1.847
1.874
1.884
1.899
1.901
1.902
1.916
1.937
1.961
1.977
1.991
1.992
2.018
2.025
2.051
2.083
2.115
2.187
2.197
2.230
2.276
2.313
2.332
2.404
2.439
2.656
0
0.7
1.3
2
2.66
Na wykresie znakiem * oznaczamy kraje, o których mamy oficjalne dane o cenach oleju napędowego. Dla pozostałych państw korzystamy z danych bardziej starych, które aktualizujemy wobec bieżącego kursu dewizowego oraz zmian w cenach ropy na skali światowej.
This site uses cookies.
Learn more here


OK