Gabon Ceny diesel, litr, 19-lipiec-2021

Gabon Ceny diesel
Litr galon
 XAF 585.000 2,214.465
 USD 1.052 3.982
 EUR 0.892 3.377
Gabon: Korzystamy z danych historycznych o cenach oleju napędowego w kraju. Dane zostają zaktualizowane wobec dewizowego kursu bieżącego oraz cen międzynarodowych oleju napędowego. Na podstawie tych ocen cena oleju napędowego wynosi 585 (CFA Franc). Dla porównania, średnia cena oleju napędowego na świecie w tym okresie o 588.69 CFA Franc. Na wykresie podajemy cenę oleju napędowego w państwie w porównaniu do innych państw. Państwa o których posiadamy dane oficjalne oznaczone są znakiem*.
Ceny diesel, 19-lipiec-2021
(litr, CFA Franc)
0.000
6.665
77.102
85.641
117.035
119.882
212.680
220.857
229.942
235.927
236.067
239.553
245.623
261.699
264.936
279.841
283.025
290.199
290.551
300.260
310.764
316.163
323.482
328.170
340.843
356.796
359.135
363.476
366.096
366.401
385.517
386.590
390.390
391.554
403.565
403.841
417.856
427.109
428.349
431.287
443.124
445.195
451.600
467.354
472.868
474.076
474.542
474.673
477.189
480.834
481.930
484.913
486.051
486.345
493.001
495.727
497.850
499.161
501.336
502.785
508.519
511.692
511.802
512.054
512.192
513.777
515.574
515.721
516.276
518.681
519.994
519.994
523.048
523.504
524.548
525.616
532.212
532.823
533.740
544.994
547.781
548.000
552.265
556.112
556.736
565.520
567.745
573.146
575.000
578.684
581.542
582.338
582.671
582.698
582.738
583.224
585.000
587.409
588.354
593.688
600.885
600.993
605.587
614.993
617.883
627.799
648.915
649.462
654.993
658.134
659.924
660.726
679.332
695.464
697.100
701.805
702.106
724.413
737.671
749.664
763.480
770.306
773.432
773.530
792.573
793.229
793.229
795.851
805.685
806.323
808.905
810.274
812.240
815.673
818.796
825.961
832.563
842.396
853.541
861.078
877.193
885.000
898.119
907.620
908.687
910.183
911.230
911.941
913.852
930.700
931.262
956.464
958.430
962.364
985.308
988.551
989.078
994.486
1029.388
1030.662
1031.155
1041.107
1043.900
1046.276
1070.439
1198.600
0
299.7
599.3
899
1198.6
Na wykresie znakiem * oznaczamy kraje, o których mamy oficjalne dane o cenach oleju napędowego. Dla pozostałych państw korzystamy z danych bardziej starych, które aktualizujemy wobec bieżącego kursu dewizowego oraz zmian w cenach ropy na skali światowej.
This site uses cookies.
Learn more here


OK