Albania Ceny benzyny, litr, 09-maj-2022

Albania Ceny benzyny
Litr galon
 ALL 227.000 859.288
 USD 1.989 7.529
 EUR 1.883 7.128
Albania: Korzystamy z danych historycznych o cenach benzyny w kraju. Dane zostają zaktualizowane wobec dewizowego kursu bieżącego oraz cen międzynarodowych benzyny. Na podstawie tych ocen cena benzyny wynosi 227 (Albanian Lek). Dla porównania, średnia cena na benzyny w tym okresie o 153.73 Albanian Lek. Na wykresie podajemy cenę benzyny w państwie w porównaniu do innych państw. Państwa o których posiadamy dane oficjalne oznaczone są znakiem*.
Ceny benzyny, 09-maj-2022
(litr, Albanian Lek)
2.534
3.563
6.097
32.631
36.034
39.063
45.321
49.011
50.932
53.384
53.919
55.278
58.639
60.220
60.550
62.179
65.838
67.147
67.214
67.861
70.858
70.902
76.896
77.684
81.834
84.652
86.975
91.138
91.764
94.970
100.327
102.937
107.898
108.932
109.848
110.327
110.921
112.594
113.457
114.626
116.858
117.082
118.200
119.171
122.400
122.911
122.936
123.666
123.917
126.129
127.240
128.453
129.372
129.568
129.969
130.481
131.023
131.027
134.232
134.770
135.940
138.691
139.366
139.507
140.165
140.802
141.875
141.887
142.223
142.250
142.434
143.829
144.284
144.733
145.039
145.936
146.563
147.249
148.255
150.316
150.846
151.555
151.939
152.091
152.115
152.465
152.933
153.929
154.175
154.358
154.557
154.614
156.274
157.886
158.854
160.031
160.391
160.822
161.403
161.530
163.153
163.193
163.734
164.654
166.683
167.671
170.853
171.488
172.791
172.869
175.012
177.523
178.128
178.477
179.951
180.323
183.553
183.983
184.775
185.011
188.588
189.694
189.978
190.724
192.930
193.979
196.649
197.661
198.822
199.019
200.093
201.297
204.525
204.926
205.529
206.252
208.542
210.833
211.466
211.556
213.967
215.775
216.971
219.271
220.620
220.886
223.972
225.112
227.000
227.010
227.227
230.843
231.697
232.290
235.677
236.147
239.528
241.553
245.670
247.529
248.699
254.590
261.703
262.575
266.524
266.835
272.793
275.010
278.438
330.681
0
82.7
165.3
248
330.68
Na wykresie znakiem * oznaczamy kraje, o których mamy oficjalne dane o cenach benzyny. Dla pozostałych państw korzystamy z danych bardziej starych, które aktualizujemy wobec bieżącego kursu dewizowego oraz zmian w cenach ropy na skali światowej.
This site uses cookies.
Learn more here


OK