Bremen Ceny benzyny, litr

Bremen: Korzystamy z danych historycznych o cenach benzyny w kraju. Dane zostają zaktualizowane wobec dewizowego kursu bieżącego oraz cen międzynarodowych benzyny. Na podstawie tych ocen cena benzyny wynosi (Euro). Dla porównania, średnia cena na benzyny w tym okresie o 1.66 Euro. Na wykresie podajemy cenę benzyny w państwie w porównaniu do innych państw. Państwa o których posiadamy dane oficjalne oznaczone są znakiem*. Bremen: Dany dla kraju i innych państw w naszej bazie danych zostały otrzymane z źródeł oficjalnych rządu, ajencji regulacyjnych, kompanii ropnych I dużych źródeł masowego przekazu. Dany zostają zaktualizowane tygodniowo. 
Pobierz dane API Prognoza


This site uses cookies.
Learn more here


OK